Köpguide

Att köpa en bostad på norra Cypern är något som förmodligen medför stora förändringar i livet. Därför är det viktigt att man tänkt igenom beslutet ordentligt. Processen är lite annorlunda jämfört med att köpa en fastighet i Sverige men när man satt sig in i de olika stegen är den inte speciellt komplicerad. Vi på Nohara Estates North Cyprus har lång erfarenhet av detta och finns alltid till hands för att svara på frågor och ge råd. Denna guide ger en kortfattad men tydlig bild över de olika stegen till ett hem på denna underbara soldränkta ö.

Norra Cypern bostad
Norra Cypern

Kortfattad översikt:

1 – Finansiering

Börja med att göra en kalkyl och en budget över hur bostadsköpet ska finansieras.

2 – Kontakta mäklare

Berätta för er mäklare vilken typ av bostad ni söker och lämna en kravspecifikation så kommer han/hon att sända er förslag på bostäder som passar era behov och önskemål.

3 – Boka resa

När ni hittat ett antal bostäder som ni finner intressanta är det dags att boka en visningsresa till norra Cypern.

4 – Visningar

Tillsammans med mäklaren tittar ni på de objekt ni kommit överens om.

5 – Juridiskt ombud

Anlita ett juridiskt ombud som du känner förtroende för och som kommer att bistå med alla juridiska detaljer i köpprocessen. I vårt nätverk har vi ett flertal mycket kompetenta personer som vi kan rekommendera.

6 – Lägg ett bud

När ni hittat er bostad lämnar ni ett bud via er mäklare. Efterfrågan på fastigheter på norra Cypern är stor så det troligaste är att priset slutar på det säljaren begär.

7 – Reservationskontrakt

När ert bud är accepterat skriver ni under ett avtal för att reservera fastigheten och en handpenning betalas, vanligtvis 6.000-10.000 GBP. Handpenningen betalas till det juridiska ombudets klientmedelskonto, inte till säljaren av fastigheten. När handpenningen är betald tar mäklaren bort fastigheten från marknaden och ert juridiska ombud inleder sitt arbete med att kontrollera att fastigheten inte har några brister och fel i fastighetsregistret, att den inte är belastad med lån eller servitut samt att det inte finns obetalda räkningar som hör till bostaden. Om ni överväger ett lån för att finansiera köpet görs en värdering av fastigheten och banken erbjuder ett låneupplägg som de sedan lägger upp om ni väljer att gå vidare med det.

8 – Köpavtal

Om allt är i sin ordning med fastigheten är nästa steg i processen att skriva under köpavtalet. Detta brukar vanligtvis göras ungefär 14 dagar efter att ni signerat reservationskontraktet. När både köpare och säljare skrivit under kontraktet betalar ni 10 % av köpesumman (med avdrag för reservationskostnaden) till ert juridiska ombuds klientmedelskonto som sedan överför betalningen till säljaren.

När man köper fastighet på norra Cypern som förstagångsköpare betalar man 8,5 % i skatt utöver köpesumman. Inom 14 dagar från kontraktsskrivning ska 0,5 % av köpesumman betalas i form av stämpelskatt. Resterande summa utgörs av 5 % moms samt 3 % i lagfartsskatt vilka båda betalas vid överföringen av lagfarten.

9 – Slutförande av kontrakt och tillträde

Datum för ert tillträde skrivs in i kontraktet. På tillträdesdagen träffas säljare och köpare med sina respektive ombud och upprättar ett ”Överlämnande av fastighetskontraktet”. Har någon av parterna inte möjlighet att fysiskt närvara skrivs en fullmakt där det juridiska ombudet representerar sin part. Alla eventuella lån tas bort från fastigheten och lagfarten (Title Deed) registreras på den nya ägaren. Resterande 90 procent av köpesumman överförs till säljaren och nycklarna till fastigheten lämnas över till den nya ägaren och köpet är slutfört.

Norra Cypern lägenheter till salu
Norra Cypern lyxlägenhet
Norra Cypern fastighet

Välj ditt nya hem med omsorg:

Vi på Nohara Estates North Cyprus hjälper till att hitta den bostad ni drömmer om, oavsett hur drömmen ser ut och vilken budget ni har. För oss är målet alltid att ert köp av utlandsbostad ska kännas helt rätt för er. Genom våra samarbetspartners kan vi, förutom de fastigheter vi har i vår egen portfölj, även förmedla andra bostäder som finns till försäljning på marknaden. På detta sätt har ni, med vår kunskap om den lokala marknaden, alla möjligheter att hitta precis det ni söker med endast en kontkat. Vår mäklare blir din genväg till hela marknaden. Du behöver inte lägga tid på att söka fastigheter eller mäklare. Vi gör det åt dig! Alla visningar bokas av oss och naturligtvis är det också vi som visar bostaden för er.

Finansiering:

Vi rekommenderar alla våra kunder som står i begrepp att köpa en fastighet att göra en budget för hur köpet ska finansieras innan sökandet efter drömhemmet inleds. Om finansieringen ska göras med banklån rekommenderar vi att ni gör en förfrågan hos banken i ett tidigt skede för att veta vilka alternativ ni har och hur det påverkar er budget.

Att låna pengar i en cypriotisk bank är en möjlighet och de beviljar normalt lån på 70-75 % av köpesumman. Du kan också ansöka om lån i din svenska bank. De flesta byggföretag på norra Cypern erbjuder också avbetalningsplaner på upp till tio år när man köper en fastighet av dem.

Att ha en översikt över finansieringen innan sökandet efter bostad inleds är ett mycket bra sätt att skaffa er en bild över vilken månadskostnad ni klarar att betala samt ett bra sätt att snabbt kunna agera när drömobjektet dyker upp. Vi på Nohara Estates North Cyprus hjälper gärna till att förmedla såväl juridiska ombud som bankkontakter.

Villa strandläge Norra Cypern
Norra Cypern lägenheter
Exklusiv villa Norra Cypern

Att köpa en befintlig fastighet:

En ”property resale” innebär att man köper en befintlig fastighet som har tidigare ägare och köpet görs direkt med den nuvarande ägaren. Dessa fastigheter säljs i befintligt skick och priset sätts utifrån läge och standard. Precis som i Sverige är det alltid köparens ansvar att inspektera fastigheter innan köpekontraktet skrivs under. Ert juridiska ombud kommer att vägleda er genom hela köpprocessen och se till att köpet görs på ett tryggt och säkert sätt.

Att köpa nyproduktion:

Att köpa en bostad ”off-plan” betyder att man köper en fastighet som ännu inte är byggd, det vill säga nyproduktion. Alla nya områden som projekteras har ett byggföretag som står som ägare och utvecklare. Under hela byggprojektet kommer de att hålla dig och din mäklare informerade om hur projektet framskrider och hur tidsplanen för tillträde ser ut. De överlämnar också skisser och ritningar över både bostaden och området så att ni får en tydlig bild över hur det färdiga resultatet kommer att se ut och exakt var på området ert objekt är placerat. Slutför ni ert köp tidigt i byggprocessen finns stora möjligheter att påverka planeringen av bostaden och även göra ändringar i planritningen.

Hur betalningsplanen ser ut vid köp av nyproduktion varierar mellan de olika byggföretagen men en handpenning på mellan 6.000 och 10.000 GBP är vanligast. Så snart den är betald tas ert objekt bort från marknaden. Handpenningen dras sedan av från den slutliga köpesumman. Resterande summa betalas vanligtvis i fyra eller fem steg under produktionstiden. Den första betalningen görs när köpeavtalet skrivs under och slutbetalning görs vid tillträdet.

Norra Cypern lyxvilla
Norra Cypern till salu
Norra Cypern lägenhet

Val av juridiskt ombud:

Vid köp och försäljning av fastigheter på norra Cypern har båda parter ett juridiskt ombud som bistår er genom hela fastighetsköpet och endast ser till era intressen. Som köpare är det viktigt att ni väljer ett juridiskt ombud som ni känner fullt förtroende för. Efter många år i branschen ger vi er gärna rekommendationer på kompetenta och seriösa juridiska ombud som vi samarbetar med. Det juridiska ombudet kontrollerar att det inte finns några tveksamheter i fastighetsregistret, att fastigheten inte är belånad eller att nödvändiga avgifter och kostnader är betalda. Ombudet undersöker också att det inte finns några servitut eller andra omständigheter kring marken eller fastigheten som ni som köper måste känna till samt att erforderliga bygglov finns. Dessutom görs en kontroll att den person som säljer fastigheten också är dess rättmätiga ägare. Förutsatt att allt ovanstående är som det ska upprättar ombudet ett kontrakt som ni skriver under, alternativt ger ombudet fullmakt att signera.

Vid köp av nyproduktion kommer det juridiska ombudet att förse er med skriftliga garantier i avtalet. I avtalet anges datum för färdigställande enligt erhållna bygglov, ritningar etc samt vad som gäller i form av ersättning vid eventuell försening av tillträdet. Skulle projektet försenas markant ska köparen ges möjlighet att häva avtalet och få erlagd betalning inklusive ränta tillbaka. Det juridiska ombudet ombesörjer att alla överenskommelser som avtalas i kontraktet är korrekta och i enlighet med norra Cyperns lagstiftning. Kostnaden för att anlita ett juridiskt ombud ligger på mellan 1.250 och 2.000 GBP och det är köparens ansvar att anlita och betala ett ombud.

För att köpa och äga en bostad på norra Cypern krävs ett köptillstånd ”Permission to Purchase”. För att detta ska beviljas behöver köparen uppvisa ett utdrag ur Belastningsregistret från svenska Polismyndigheten. Syftet är att styrka att köparen inte har någon kriminell bakgrund. Dokumentet ska vara på engelska och lämnas i original till ert juridiska ombud som ombesörjer att det registreras hos Council of Ministers. Processen att få dokumentet godkänt och registrerat kan ta tid då det blivit allt mer populärt att köpa bostad här och myndigheterna har många köptillstånd att registrera. Det påverkar dock inte köpprocessen. När Council of Ministers gjort sina bakgrundskontroller i fastighetsregister, hos immigrationsmyndigheter och hos militären kommer ditt tillstånd att köpa bli beviljat. Skulle köpet inte godkännas, vilket är väldigt ovanligt, kan du välja att låta någon annan stå som registrerad ägare till bostaden. Så snart köpet är godkänt kommer du att bli informerad och arbetet med att överföra lagfarten i ditt namn påbörjas. Då först betalas de återstående 8 % som nämns ovan.

Efter en lagändring 2008 krävs det att köpekontraktet registreras i fastighetsregistret i det distrikt där fastigheten är belägen. Kontraktet kommer däremot inte att registeras förrän det är stämplat av skattemyndigheterna. Stämpelskatten är som nämnts ovan 0,5 % av köpesumman. Kontraktet måste registreras senast 21 dagar efter underskrift. För att undvika förseningar av denna registrering rekommenderar vi att summan för detta överförs till det juridiska ombudet så snart kontraktet är underskrivet. Att registrera köpekontraktet hos fastighetsregistret är en säkerhet som garanterar köpet. Det garanterar också att säljaren inte kan sälja samma fastighet till någon annan och inte heller belåna den under processens gång.

Villa vid havet Norra Cypern
Norra Cypern villa
Norra Cypern villor

Testamente:

Vi uppmanar alltid svenskar som köper fastighet på norra Cypern att upprätta ett testamente som omfattar fastigheten här. Sverige har en arvslagstiftning som många tror även omfattar egendom utomlands, vilket den inte gör. I de flesta länder, inklusive norra Cypern, gäller att om ägaren till en fastighet avlider och testamente i landet saknas tillfaller egendomen staten. Därför är det mycket viktigt att upprätta ett testamente som reglerar vem som ska ärva fastigheten. Detta hjälper ditt juridiska ombud till att upprätta och registrera på ett korrekt sätt. Kostnaden för att upprätta ett testamente är 300-500 GBP.

Skatter:

Utöver köpesumman betalar man som förstagångsköpare på norra Cypern även 8,5 % i skatter. Dessa utgörs av 0,5 % i stämpelskatt vilket ska betalas och registreras senast 21 dagar efter underskrivet kontrakt. När lagfarten registreras i ert namn betalas resterande 8 % vilket utgörs av 5 % skatt och 3 % lagfartsavgift.

Tillträde:

Vid dagen för tillträde träffar vi tillsammans säljaren samt dennes juridiska ombud, alternativt om fullmakt getts av någon av parterna att företrädas av ombud. Köparens och säljarens identiteter fastställs och fastighetens skick granskas. Vi ser till att vägen till ert drömboende blir så smidig och enkel som möjligt så att ni omgående kan påbörja ert liv på Medelhavet soligaste ö.